Портал за екология и общество

За максимално възползване от ползите на съвременни пречиствателни станции е добре да знаем нещо повече около тях.

 

От обща култура дори децата знаят, че пречиствателна станция е наречие на съоръжение служещо за пречистване на отпадните води от битова и промишлена дейност.

 

За да се извършат обаче процесите по пречистването се минава през цял етап от процеси, явления и преобразувания в множеството отделения на пречиствателната станция.

 

Първият и основен етап в процеса на пречистване на водите се извършва механично. В него водите се очистват, чрез отстраняване на едрите отпадъци. Това, което попада от ежедневните ни дейности в резултат на множество неща е под формата на торбички, хартии, бутилки, парцали и редица други едри парчета. Отделени на механичния етап едрите боклуци се складират (депонират) в предвидени за тази цел градски депа, наречени още сметища.

 

Последващият етап през, който преминава процеса на една пречиствателна станция е Биобасейн. В него става дезинфекцията на замърсените от химикали, отпадъчни води. Тази задача е важна, защото спомага разграждането и унищожаването на  аеробните микроорганизми. През времето на протичане на втория етап се отделя утайка, която спомага пречистването и активната утайка.

 

Утайката от замърсените води може да се използва за последвали производства на газ метан или електроенергия. Тази дейност обичайно се извършва от много съвременни и добре оборудвани съоръжения, към които се отнася след работата и в пречиствателната станция.

Специфика на съвременните съоръжения за пречистване на водите

 

Една от нашумелите теми в последните няколко години е опазване и съхраняване на околната среда. Един не лек, но жизненоважен процес, в който всички човек на тази планета трябва да бъде съучастник за една добра и правилна кауза.

 

Един от начините да станем съпричастни към глобалното благо – съхраняване живота на планетата е, като помогнем, за предпазването и от замърсяване. Конкретно днес, сега и тук ще говорим за пречиствателните станции и по-конкретно за недостатъците, които крият, за да можем да ги избегнем и да съхраним живота им за по дълго.

 

Както всяко нещо има нужда от поддръжка, профилактика и грижи, то така е и с пречиствателните станции.

 

Сред основните проблеми, които се появяват в една пречиствателна станция са остарелите технологии. Модернизирането е важно, но винаги е свързано с доста разходи.

 

Амортизацията, нуждата от автоматизация сред различните пречиствателни станции и не достатъчните грижи за техническата поддръжка са проблеми, сред едни от най-съществените  и трябва да се борим, ако искаме да имаме съоръжения, които да отговарят на европейските и съвременни изисквания.

 

Трудно би било да се справим да опазим водите и природата чисти, ако не се грижим за тяхната добра хигиена, профилактика и поддръжка. Подновяването и осъвременяването на една пречиствателна станция е от изключително значение.

 

Всички заедно и с общи усилия, трябва да изградим един свят на чиста природа, бистри води и добро наследство за децата си, а да се справим с недостатъците от пречиствателните станции е само една част от цялостния процес.